Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

 

 

För oss är du som kund alltid i fokus.

Vi, liksom ett 50-tal andra energibolag i Sverige, gör regelbundet nöjdkundindex-undersökningar. Vi gör dem vartannat år. Orsaken är att vi vill bli ännu bättre. Vi är den bästa energikoncernen för tredje gången sedan 2013!

Vi fortsätter naturligtvis vårt arbete för bli ännu bättre.

Har du några frågor eller synpunkter är det bara att kontakta oss!
Telefon 0511-34 55 00

E-post:  

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se  
www.supportforetaget.se

 

Vi på Götene Elförening har i April 2017 erhållit högsta betyg i Kundnöjdhet!  

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

 

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Energibolagsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 50-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de energiföretag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan energiföretaget kan själva välja att berätta om och/-eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.  

 

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd
Nöjdhetsindex   66-75 = Väl godkänd
Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

 

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det energiföretag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande energiföretag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se  
www.supportforetaget.se