Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Götene Elförenings fullmäktige

Från årsstämman 2017 till och med årsstämman 2020.

 • Bengt-Göran Nilsson, Götene
 • Christer Berghem, St. Lund, Lundsbrunn
 • Emma Hansen, Götene
 • Evald Öhrnstedt, Nyholm, Götene
 • Fredrik Hallenberg, Götene
 • Jan Mogren, Månstorp, Götene
 • Jonas Johansson, Götene
 • Kerstin Wiklund, Hagalund, Götene
 • Klas Persson, Götene
 • Lena Ståhl, Götene
 • Lennart Blomgren, Ledsjö
 • Linnea Andersson, Götene
 • Marita Hellqvist, Källby
 • Monica Holm, Lundsbrunn
 • Peder Strand, Götene
 • Roger Wändal, Götene
 • Susanne Andersson, Lundsbrunn
 • Susanne Modh, Götene
 • Susanne Persson, Götene
 • Sven-Åke Johansson, Källby
 • Tobias Davidsson, Götene
 • Tobias Karlsson, Ledsjö Dalaholm
 • Tore Bigsten, Götene
 • Ulrika Karlsson, Källby

 

Götene Elförening är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. För att kunna bli medlem i föreningen är man tvungen att äga minst en fastighet inom föreningens nätområde. Det är medlemmarna som utser fullmäktige. Detta sker på ett medlemsmöte som äger rum vart tredje år. Fullmäktigeledamöterna väljs för tre år. Fullmäktige är uppbyggt så att olika kategorier skall vara representerade, det är industri, handel, lantbruk, småhus och bostadsrätter, kommunen samt en övrig grupp. I fullmäktige ingår även valberedningen, denna väljs vid varje årsstämma. Fullmäktige i sin tur väljer styrelsen. Styrelsen består av 11 ledamöter varav 2 st är personalrepresentanter. De övriga 9 väljs för tre år i taget enligt ett rullande schema så att det varje år väljs 3 styrelseledamöter. Detta sker vid årsstämman.

Valberedning

 • Susanne Persson, Götene. Sammankallande/ordförande
 • Linnea Andersson, Götene
 • Tore Bigsten, Götene
 • Jonas Johansson, Götene