Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Silboholm

Under v.41 blev all förläggningsarbete klart i ert område. Arbete som kvarstår innan inkoppling är att blåsa in fiber i varje enskild kabel för att sedan svetsa ihop fibern till ett helt nät. Inkoppling beräknas ske våren 2020. 

Bild från v.39 i område Silboholm

Frågor gällande förläggningsarbetet kontakta Conny Engelbrektsson 0702991012

Övriga frågor kontaka kunstjänst
kundtjanst@gelf.se
0511-34 15 35 

 

 

 

Vägen till fiber 
1.
 Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad. 

 

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.