Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Källby Kyrkby

Under v.41 blev all förläggningsarbete klart i ert område. Arbete som kvarstår innan inkoppling är att blåsa in fiber i varje enskild kabel för att sedan svetsa ihop fibern till ett helt nät. Inkoppling beräknas ske våren 2020. 
 
Vid frågor kontakta vår kundtjänst
0511-34 15 35

Vägen till fiber 
1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad. 

Källby Kyrkby är indelat i 4st olika utbyggnadsområden. Förutsättning för utbyggnad är att 50% beställer anslutning i respektive område.

Område 1 (Gul) & Område 2 (Blå) - Klar för utbyggnad!
Det finns fortfarande möjlighet till beställning, dock tillkommer det en etableringsavgift på 2000 kr/per fastighet då projekteringsarbetet i området är påbörjad.

Område 3 (Röd) & Område 4 (Lila) - Ej uppnått den anslutningsgrad vi kräver
Utbyggnad kommer ej ske under 2019.

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.