Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Källby Kyrkby

Snart är ni inkopplade!
Slutinstallationer är påbörjade, snart är hela området inkopplat. 
 
Vid frågor kontakta vår kundtjänst
0511-34 15 35

Vägen till fiber 
1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad. 

Källby Kyrkby är indelat i 4st olika utbyggnadsområden. Förutsättning för utbyggnad är att 50% beställer anslutning i respektive område.

Område 1 (Gul) & Område 2 (Blå) - Klar för utbyggnad!

Område 3 (Röd) & Område 4 (Lila) - Ej uppnått den anslutningsgrad vi kräver ännu.

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.