Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Följande avtalsvillkor gäller för våra elhandelskunder som tecknat avtal med oss

Särskilda avtalsvillkor Kinnekulle Energi, Konsument

Särskilda avtalsvillkor Kinnekulle Energi, Näringsidkare

 

Dessutom gäller dessa avtalsvillkor som tagits fram av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Du kan läsa dem i pdf filerna nedan eller ringa till oss så skickar vi dem till dig.

Konsument är den som har ett nätavtal som fysisk person och avtalet skall avse elanvändning som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.

Allmänna avtalsvillkor konsument EL 2012 K (rev) 

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare EL 2012 N (rev)

 

För de kunder som har Kinnekulle Energi som anvisad leverantör, på grund av att kunden inte gjort något aktivt val av elleverantör gäller dessutom dessa allmänna avtalsvillkor:

Avtalsvillkor för anvisningsleverans konsument (rev)

Avtalsvillkor för anvisningsleverans näringsidkare (rev)

 


 

Vi vill belysa följande angående revideringen av avtalsvillkoren: 

I konsumentvillkoren har bland annat tillägg gjorts från Distans- och hemförsäljningslagen gällande försäljning på distans och försäljning utanför affärslokaler.

Rörande försäljning utanför affärslokaler ska konsumenten få en kopia av det undertecknade avtalet eller en bekräftelse. Det kan ske digitalt om kunden på plats har möjlighet att läsa avtalet i exempelvis sin mobil. I näringsidkarvillkoren har bland annat möjligheten för elhandels- eller elnätsföretaget att ta betalt i förskott tagits bort.